درباره موسسه

حامی علوم انسانی

موسسه‌ی حامی به دنبال توسعه علوم انسانی و اجتماعی در کشور به ویژه توسعه دانش مدیریت و حکمرانی (governance) است. بدین منظور ما سعی می کنیم از فعالیت‌هایی که سبب گسترش دانش عمومی نسبت به این علوم می شود حمایت کنیم.

خدمات موسسه حامی

کمک هزینه
تحصیلی (بورسیه)

تا 35,000 دلار

برگزیدگان: 0 نفر

جهت حمایت از افراد مستعدی که موفق به اخذ پذیرش در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی از دانشگاه‌های برتر دنیا شده‌اند.

اطلاعات بیشتر

کمک هزینه
فرصت مطالعاتی

تا 5,000 دلار

برگزیدگان: 0 نفر

جهت حمایت از دانشجویان دکترای رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی در داخل کشورکه قصد شرکت در دوره فرصت مطالعاتی را دارند.

اطلاعات بیشتر

تا سقف 1,000 دلار

برگزیدگان: 0 نفر

جهت حمایت از دانشجویان و اساتید رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی که قصد حضور در رویدادهای علمی را دارند.

اطلاعات بیشتر

کمک هزینه
تامین مسکن

ماهیانه تا 4,500,000 تومان

برگزیدگان: 0 نفر

جهت حمایت از دانش آموختگان رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی از برترین دانشگاه‌های دنیا که قصد بازگشت به کشور را دارند.

اطلاعات بیشتر