جهت ارایه درخواست مدارک مورد نیاز زیر را به آدرس ایمیل info@haamee.org ارسال فرمایید.

    1. نامه ای مبنی بر اعلام نیاز مالی،‌
    2. سوابق آموزشی و پژوهشی،
    3. نامه رسمی پیشنهاد کار،
    4. دو توصیه نامه