محمدامین نادریان

رشته سیاست‌گذاری عمومی / دانشگاه آکسفورد

در سال ۱۳۶۰ در مشهد متولد شد. پس از طی دوران متوسطه، تحصیلات کارشناسی خود را در رشته مهندسی نفت در دانشگاه صنعت نفت سپری نمود و پس از آن در رشته اقتصاد انرژی و بازاریابی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران پذیرفته شد. پس از یک دوره فعالیت در موسسه مطالعات بین المللی انرژی، در سال ۱۳۹۱ با کسب رتبه برتر وارد مقطع دکترای اقتصاد نفت و گاز دانشگاه علامه طباطبایی گردید. وی در حال حاضر در مرحله دفاع از پایان نامه و اتمام دوره دکترای خود است. محمدامین نادریان تا کنون توانسته بیش از ده مقاله را در حوزه اقتصاد انرژی و اقتصاد پولی در نشریات معتبر علمی-پژوهشی داخلی و خارجی به طبع رساند. او در سال ۱۳۹۲ از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شد. وی فعالیت کاری خود را از سال ۱۳۹۰ در اداره امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت ادامه داد و تا کنون به عنوان تحلیلگر اقتصاد بین‌الملل در هیئت کارشناسی ایران در مجامع مختلف بین‌المللی انرژی حضور داشته است. در همین دوره، وی موفق به دریافت دو دوره فلوشیپ در دبیرخانه اوپک نیز گردیده است. ایشان در سال جاری موفق به اخذ پذیرش کارشناسی ارشد سیاست‌گذاری عمومی از دانشگاه اکسفورد گردیده‌اند. تحصیل در این برنامه ضمن تعمیق شناخت ابعاد سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فلسفی سیاست‌گذاری عمومی مبتنی بر مشاهدات تجربی، توانمندی‌های مذاکراتی، ارتباطی و دیپلماتیک ایشان در مواجه با چالش‌های سیاستی حوزه انرژی و به ویژه نفت را ارتقاء می بخشد.