نعیمه محمدی

رشته سیاست‌گذاری انرژی / دانشکده فنی برلین

در سال ۱۳۶۴ در تبریز متولد شد. تحصیلات کارشناسی خود را در رشته مهندسی برق الکترونیک در دانشگاه صنعتی شریف سپری کرد. گذراندن دوره MBA در دانشکده مدیریت دانشگاه شریف و آَشنایی با محیط کسب و کار، فضای مدیریت در ایران و چالش‌های موجود در حوزه مدیریت مسائل کلان کشور، او را بیش از پیش مشتاق به ادامه تحصیل در رشته سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه تربیت مدرس نمود. همزمان با تحصیل، به فعالیت در مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری پرداخت تا بیش از پیش با فضای سیاست‌گذاریهای کلان، مدل‌های تصمیم‌گیری و اجرای خط مشی‌ها در ایران آشنا شود. او با انجام رساله دکترای خود با عنوان “الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایران: رویکرد نهادی”در حال اتمام دوره دکتری خود در ایران است. اما برای تکمیل رسالت خود، درس‌آموزی از کشورهای موفق در توسعه انرژی پایدار و یافتن پاسخ به چالش‌های موجود در توسعه انرژی تجدیدپذیر در ایران، تصمیم به گذارندن یک دوره پژوهشی دیگر، در کشور آلمان گرفت و دانشگاه فنی برلین را که پیشرو در ایجاد پلتفرم‌های شهر پایدار انرژی، شهر هوشمند و دوره‌های MBA ENERGY است، برگزید.
با کمک بورسیهٔ حامی،او امیدوار است تا با انجام این پژوهش و با همراهی همسر و فرزندان خردسالش، مکانیزم‌های علمی پیاده سازی شده مشارکتی در توسعه پایدار را آموخته و در آینده یکی از سیاستگذاران کلیدی در حوزه محیط زیست و یکی از تاثیرگذاران اصلی در کاهش آلودگی و ارتقای هوای پاک در کشور باشد.