بیوگرافی

محمد مروتی در سال ۱۳۸۰ وارد رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف شد. به دلیل علاقه به رشته‌های علوم انسانی از همان بدو ورود به دانشگاه پروژه‌های مطالعاتی خود در رشته‌های علوم انسانی را در دانشگاه شریف و سایر دانشگاه‌ها دنبال می‌کرد. به واسطه این علاقه در پایان مقطع کارشناسی، در دوره دکتری پیوسته اقتصاد در دانشگاه تگزاس آستین پذیرفته شد. در دوره دکتری به مباحث اقتصاد انرژی و بازارهای مالی پرداخت و پس از دوره دکتری برای یک دوره پسادکتری به دانشگاه استنفورد رفت. در سال ۱۳۹۵ به کشور بازگشت. از اردیبهشت ۹۶ برای راه اندازی یک برنامه آموزش عالی خصوصی با کیفیت جهانی در کشور به صورت تمام وقت در دانشگاه خاتم مشغول به همکاری شد که این همکاری تاکنون ادامه دارد.