بیوگرافی

سیدعلی مدنی‌زاده، دارنده مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی (۱۳۷۹)، فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف(۱۳۸۳)، کارشناسی ارشد مهندسی محاسبات و ریاضیات از دانشگاه استنفورد (۱۳۸۵) و دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو (۱۳۹۲) می‌باشد. در حال حاضر، استادیار اقتصاد در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد. در حوزه فعالیت‌های غیر‌دانشگاهی از سال ۱۳۹۲-۱۳۹۶ مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده و از سال ۱۳۹۷ مشاور معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بوده است.