برگزیدگان فرصت مطالعاتی

برگزیدگان سال 2019

محمدهادی صفایی

فلسفه
دانشگاه استکهلم سوئد

ناصر امن زاده

اقتصاد
دانشگاه واسدای ژاپن

مهدی خلیلی

فلسفه
دانشگاه آزاد آمستردام

مرضیه لطفی

فلسفه تحلیلی
دانشگاه اوپسالا

برگزیدگان سال 2018

راحله شفایی

علوم اعصاب شناختی
دانشگاه ساوت همپتن

علی ظریف

اقتصاد
دانشگاه ایندیانا

محمدحسین قریشی

سیاستگذاری
دانشگاه پیتسبورگ