برگزیدگان کمک هزینه سفر

برگزیدگان سال 2019

ستایش دشتی

زبان و ادبیات فارسی
شرکت کننده در مدرسه تابستانی زبانشناسی دانشگاه لایدن، هلند

راحله شفایی

علوم اعصاب شناختی
شرکت کننده در کنفرانس روانشناسی شناختی، آلمان و اسپانیا

ابوطالب صفدری

فلسفه
شرکت کننده در کنفرانس دانشگاه انتورپ بلژیک و مدرسه تابستانی دانشگاه بوخوم آلمان

برزین جعفرتاش

مدیریت دولتی – گرایش توسعه
شرکت‌کننده در کنفرانس و کارگاه برنامه‌ریزی اقتصادی هوشمند و سیاست صنعتی

ساجد طیبی

فلسفه
شرکت‌کننده در کنفرانس «تصدیق و هنجارهای آن»، پاریس

برگزیدگان سال 2018- 2017

امیر کاظم زاده

سیاست گذاری عمومی
مدرسه زمستانی IPPA

محمدحسین مومنی راد

مدیریت
مدرسه زمستانی ژنو، سوئیس

احمدرضا مستجابی

مدیریت کسب و کار
شرکت‌کننده در سمینارهای دانشگاه EPFL سوییس و دانشگاه HEC فرانسه