برگزیدگان بورسیه تحصیلی حامی

برگزیدگان سال 2019

پوریا آراستی

سیاستگذاری عمومی
مدرسه اقتصاد لندن

زهرا جلایی‌فر

ادبیات کودک
دانشگاه کمبریج

پیمان زینتی

سیاستگذاری اجتماعی و عمومی بین‌المللی
مدرسه اقتصاد لندن

محمد امین یوسفی

نوآوری و کسب و کار اجتماعی
مدرسه اقتصاد لندن

برگزیدگان سال 2018

سید مصطفی ضیایی

سیاستگذاری عمومی
دانشگاه کلمبیا

مجید حسامی

مدیریت کسب و کار
مدرسه کسب و کار اینسیَد فرانسه

محمدامین نادریان

سیاستگذاری عمومی
دانشگاه آکسفورد

جواد شمسی

اقتصاد
مدرسه اقتصادی لندن

هما طاهری

سیاستگذاری عمومی
دانشگاه هاروارد

نعیمه محمدی

سیاستگذاری انرژی‌
دانشکده فنی برلین

برگزیدگان سال 2017-2013

مریم مروج فرشچی

روانشناسی
بوستون کالج

محمدصالح زارع‌پور

الهیات و مطالعات دینی
دانشگاه کمبریج

سحر غلامی نژاد

شرق شناسی
دانشگاه شیکاگو

راضیه قربانی

مردم‌شناسی شهری
دانشگاه کالیفرنیا برکلی