دومین همایش “از مهندسی به علوم انسانی” با هدف معرفی رشته های علوم انسانی به دانشجویان رشته های فنی و مهندسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. در این همایش رشته های روانشناسی، حقوق، سیاست گذاری، اقتصاد و مالی، علوم سیاسی و جامعه شناسی توسط دانش آموختگان این رشته ها در دانشگاه های مطرح جهان معرفی شد. هریک از این افراد به معرفی مختصر رشته و هرگونه مطلب مرتبط با انتخاب مسیر تحصیلی و شغلی خود، چگونگی اثرگذاری این رشته در آینده کشور و شرایط ادامه تحصیل و آینده شغلی در این رشته ها در ایران و خارج از کشور پرداختند.
این همایش به همت موسسه حامی علوم انسانی و همکاری جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روز دوشنبه مورخ 15 مهر 98 در تالار بهمن دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
در این همایش علاوه بر معرفی رشته ها فرصتی جهت پرسش و پاسخ از سخنرانان در نظر گرفته شده بود تا به رفع دغدغه ها و سوالات دانشجویان کمک شود.
لازم به ذکر است اولین همایش از مهندسی به علوم انسانی در آذر ماه سال 97 در دانشگاه صنعتی شریف با محوریت معرفی رشته های فلسفه، حقوق بین الملل، علوم سیاسی و جامعه شناسی با استقبال گسترده دانشجویان برگزار شد.

سخنرانی دکتر نایبی بنیان‌گذار موسسه‌"حامی علوم انسانی"

WhatsApp Image 2019-11-30 at 16.34.50

معرفی موسسه"حامی" توسط دکتر جوشقانی مدیر عامل موسسه

WhatsApp Image 2019-11-30 at 16.34.50 (1)

معرفی رشته جامعه شناسی

Dr-Honarvar

سوالات مطرح شده درباره رشته جامعه شناسی

بله این خدمات مختص رشته های علوم انسانی است، ولی محدود به دانشجویان این رشته ها نمی شود. به عنوان مثال اگر یک دانشجوی مهندسی علاقه‌مند به رشته‌های علوم انسانی موفق به اخذ پذیرش در رشته های علوم انسانی شود، می تواند برای بورس حامی درخواست کند.

اگرچه مخاطب بورس تحصیلی حامی افرادی هستند که بعد از ادامه تحصیل در خارج از کشور مایل به بازگشت و ادامه فعالیت در داخل کشور هستند، از آن جهت که ممکن است به هر دلیلی، بورس شدگان بعد از تحصیل شرایط بازگشت به کشور را نداشته باشند. به همین منظور، در صورتی که اجرای تعهد بازگشت وجود نداشته باشد، بورس شدگان با پرداخت اصل کمک هزینه و یک جریمه به موسسه حامی، سفته هایی که قبل از سفر در اختیار موسسه قرار گرفته بودآزاد می‌شود. لازم به ذکر است که این مبلغ صرفاً برای بورس افراد جدید هزینه شده و به خیرین بازگشت داده نمی شود .

بله این امکان وجود دارد به شرطی که متقاضی بتواند اثبات کند که هزینه ای که دانشگاه پرداخت می کند کمتر از هزینه زندگی در آن شهر است.

بله، به طور کلی این رشته ها بخشی از علوم انسانی هستند و موردحمایت موسسه حامی قرار دارند. اما دانشجویان رشته‌های اقتصاد و مالی، به طور معمول در صورتی که دانشجویان توانمندی باشند موفق به دریافت پذیرش از دانشگاههای خوب خواهند شد و نیازی به بورس نخواهند داشت. لذا علی رغم اینکه رشتهٔ اقتصاد جزو اولویت های موسسه می‌باشد ولی برای کمک‌هزینه تحصیلی حامی در اولویت نیست.

موسسه حامی تا سقف ۳۵ هزار دلار حداقل در ۳ قسمت هزینه را پرداخت می‌کند و بسته دانشگاه و نیاز فرد میزان هر وجه متغیر است. نحوهٔ پرداخت به صورت توافقی با افراد پذیرفته شده پرداخت خواهد شد.

معرفی رشته سیاست‌گذاری

WhatsApp Image 2019-11-30 at 16.00.19 (1)

سوالات مطرح شده درباره رشته سیاست‌گذاری

بله این خدمات مختص رشته های علوم انسانی است، ولی محدود به دانشجویان این رشته ها نمی شود. به عنوان مثال اگر یک دانشجوی مهندسی علاقه‌مند به رشته‌های علوم انسانی موفق به اخذ پذیرش در رشته های علوم انسانی شود، می تواند برای بورس حامی درخواست کند.

اگرچه مخاطب بورس تحصیلی حامی افرادی هستند که بعد از ادامه تحصیل در خارج از کشور مایل به بازگشت و ادامه فعالیت در داخل کشور هستند، از آن جهت که ممکن است به هر دلیلی، بورس شدگان بعد از تحصیل شرایط بازگشت به کشور را نداشته باشند. به همین منظور، در صورتی که اجرای تعهد بازگشت وجود نداشته باشد، بورس شدگان با پرداخت اصل کمک هزینه و یک جریمه به موسسه حامی، سفته هایی که قبل از سفر در اختیار موسسه قرار گرفته بودآزاد می‌شود. لازم به ذکر است که این مبلغ صرفاً برای بورس افراد جدید هزینه شده و به خیرین بازگشت داده نمی شود .

بله این امکان وجود دارد به شرطی که متقاضی بتواند اثبات کند که هزینه ای که دانشگاه پرداخت می کند کمتر از هزینه زندگی در آن شهر است.

بله، به طور کلی این رشته ها بخشی از علوم انسانی هستند و موردحمایت موسسه حامی قرار دارند. اما دانشجویان رشته‌های اقتصاد و مالی، به طور معمول در صورتی که دانشجویان توانمندی باشند موفق به دریافت پذیرش از دانشگاههای خوب خواهند شد و نیازی به بورس نخواهند داشت. لذا علی رغم اینکه رشتهٔ اقتصاد جزو اولویت های موسسه می‌باشد ولی برای کمک‌هزینه تحصیلی حامی در اولویت نیست.

موسسه حامی تا سقف ۳۵ هزار دلار حداقل در ۳ قسمت هزینه را پرداخت می‌کند و بسته دانشگاه و نیاز فرد میزان هر وجه متغیر است. نحوهٔ پرداخت به صورت توافقی با افراد پذیرفته شده پرداخت خواهد شد.

معرفی رشته علوم سیاسی

WhatsApp Image 2019-11-30 at 16.00.19 (2)

سوالات مطرح شده درباره رشته علوم سیاسی

بله این خدمات مختص رشته های علوم انسانی است، ولی محدود به دانشجویان این رشته ها نمی شود. به عنوان مثال اگر یک دانشجوی مهندسی علاقه‌مند به رشته‌های علوم انسانی موفق به اخذ پذیرش در رشته های علوم انسانی شود، می تواند برای بورس حامی درخواست کند.

اگرچه مخاطب بورس تحصیلی حامی افرادی هستند که بعد از ادامه تحصیل در خارج از کشور مایل به بازگشت و ادامه فعالیت در داخل کشور هستند، از آن جهت که ممکن است به هر دلیلی، بورس شدگان بعد از تحصیل شرایط بازگشت به کشور را نداشته باشند. به همین منظور، در صورتی که اجرای تعهد بازگشت وجود نداشته باشد، بورس شدگان با پرداخت اصل کمک هزینه و یک جریمه به موسسه حامی، سفته هایی که قبل از سفر در اختیار موسسه قرار گرفته بودآزاد می‌شود. لازم به ذکر است که این مبلغ صرفاً برای بورس افراد جدید هزینه شده و به خیرین بازگشت داده نمی شود .

بله این امکان وجود دارد به شرطی که متقاضی بتواند اثبات کند که هزینه ای که دانشگاه پرداخت می کند کمتر از هزینه زندگی در آن شهر است.

بله، به طور کلی این رشته ها بخشی از علوم انسانی هستند و موردحمایت موسسه حامی قرار دارند. اما دانشجویان رشته‌های اقتصاد و مالی، به طور معمول در صورتی که دانشجویان توانمندی باشند موفق به دریافت پذیرش از دانشگاههای خوب خواهند شد و نیازی به بورس نخواهند داشت. لذا علی رغم اینکه رشتهٔ اقتصاد جزو اولویت های موسسه می‌باشد ولی برای کمک‌هزینه تحصیلی حامی در اولویت نیست.

موسسه حامی تا سقف ۳۵ هزار دلار حداقل در ۳ قسمت هزینه را پرداخت می‌کند و بسته دانشگاه و نیاز فرد میزان هر وجه متغیر است. نحوهٔ پرداخت به صورت توافقی با افراد پذیرفته شده پرداخت خواهد شد.

معرفی رشته روانشناسی

WhatsApp Image 2019-11-30 at 16.00.19

سوالات مطرح شده درباره رشته روانشناسی

بله این خدمات مختص رشته های علوم انسانی است، ولی محدود به دانشجویان این رشته ها نمی شود. به عنوان مثال اگر یک دانشجوی مهندسی علاقه‌مند به رشته‌های علوم انسانی موفق به اخذ پذیرش در رشته های علوم انسانی شود، می تواند برای بورس حامی درخواست کند.

اگرچه مخاطب بورس تحصیلی حامی افرادی هستند که بعد از ادامه تحصیل در خارج از کشور مایل به بازگشت و ادامه فعالیت در داخل کشور هستند، از آن جهت که ممکن است به هر دلیلی، بورس شدگان بعد از تحصیل شرایط بازگشت به کشور را نداشته باشند. به همین منظور، در صورتی که اجرای تعهد بازگشت وجود نداشته باشد، بورس شدگان با پرداخت اصل کمک هزینه و یک جریمه به موسسه حامی، سفته هایی که قبل از سفر در اختیار موسسه قرار گرفته بودآزاد می‌شود. لازم به ذکر است که این مبلغ صرفاً برای بورس افراد جدید هزینه شده و به خیرین بازگشت داده نمی شود .

بله این امکان وجود دارد به شرطی که متقاضی بتواند اثبات کند که هزینه ای که دانشگاه پرداخت می کند کمتر از هزینه زندگی در آن شهر است.

بله، به طور کلی این رشته ها بخشی از علوم انسانی هستند و موردحمایت موسسه حامی قرار دارند. اما دانشجویان رشته‌های اقتصاد و مالی، به طور معمول در صورتی که دانشجویان توانمندی باشند موفق به دریافت پذیرش از دانشگاههای خوب خواهند شد و نیازی به بورس نخواهند داشت. لذا علی رغم اینکه رشتهٔ اقتصاد جزو اولویت های موسسه می‌باشد ولی برای کمک‌هزینه تحصیلی حامی در اولویت نیست.

موسسه حامی تا سقف ۳۵ هزار دلار حداقل در ۳ قسمت هزینه را پرداخت می‌کند و بسته دانشگاه و نیاز فرد میزان هر وجه متغیر است. نحوهٔ پرداخت به صورت توافقی با افراد پذیرفته شده پرداخت خواهد شد.

معرفی رشته اقتصاد

مروتی

سوالات مطرح شده درباره رشته اقتصاد

بله این خدمات مختص رشته های علوم انسانی است، ولی محدود به دانشجویان این رشته ها نمی شود. به عنوان مثال اگر یک دانشجوی مهندسی علاقه‌مند به رشته‌های علوم انسانی موفق به اخذ پذیرش در رشته های علوم انسانی شود، می تواند برای بورس حامی درخواست کند.

اگرچه مخاطب بورس تحصیلی حامی افرادی هستند که بعد از ادامه تحصیل در خارج از کشور مایل به بازگشت و ادامه فعالیت در داخل کشور هستند، از آن جهت که ممکن است به هر دلیلی، بورس شدگان بعد از تحصیل شرایط بازگشت به کشور را نداشته باشند. به همین منظور، در صورتی که اجرای تعهد بازگشت وجود نداشته باشد، بورس شدگان با پرداخت اصل کمک هزینه و یک جریمه به موسسه حامی، سفته هایی که قبل از سفر در اختیار موسسه قرار گرفته بودآزاد می‌شود. لازم به ذکر است که این مبلغ صرفاً برای بورس افراد جدید هزینه شده و به خیرین بازگشت داده نمی شود .

بله این امکان وجود دارد به شرطی که متقاضی بتواند اثبات کند که هزینه ای که دانشگاه پرداخت می کند کمتر از هزینه زندگی در آن شهر است.

بله، به طور کلی این رشته ها بخشی از علوم انسانی هستند و موردحمایت موسسه حامی قرار دارند. اما دانشجویان رشته‌های اقتصاد و مالی، به طور معمول در صورتی که دانشجویان توانمندی باشند موفق به دریافت پذیرش از دانشگاههای خوب خواهند شد و نیازی به بورس نخواهند داشت. لذا علی رغم اینکه رشتهٔ اقتصاد جزو اولویت های موسسه می‌باشد ولی برای کمک‌هزینه تحصیلی حامی در اولویت نیست.

موسسه حامی تا سقف ۳۵ هزار دلار حداقل در ۳ قسمت هزینه را پرداخت می‌کند و بسته دانشگاه و نیاز فرد میزان هر وجه متغیر است. نحوهٔ پرداخت به صورت توافقی با افراد پذیرفته شده پرداخت خواهد شد.